Օրենսդրություն / Այլ փաստաթղթեր / Պաշտոնական պարզաբանումներ
Էլ.փոստ Տպել PDF

2014 թվական

1.Պաշտոնական պարզաբանում N 1 (ՀՀ ֆինանսների նախարար 30 հունիսի 2014 թվական)

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 2012 թվականի մարտի 1-ի N 12 պաշտոնական պարզաբանման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին

2.Պաշտոնական պարզաբանում N 2 (ՀՀ ֆինանսների նախարար 7 հուլիսի 2014 թվական)

Ավտոտեխսպասարկման  կայանների (կետերի) գործունեությունից արտոնագրային վճարի հաշվարկման վերաբերյալ

2013 թվական

1.Պաշտոնական պարզաբանում N 1 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 11 հունվար 2013 թվական)

2013 թվականի հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտնող «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի կիրարկմամբ պայմանավորված ամենամյա արձակուրդի գումարների հարկման վերաբերյալ

2.Պաշտոնական պարզաբանում N 2 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 25 հունվար 2013 թվական)

«Եկամտային հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքն ուժի մեջ մտնելու հետ կապված, օրենքի 25-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն ընդունված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի մայիսի 31-ի N 692-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի կիրառման մի քանի հարցերի վերաբերյալ

3.Պաշտոնական պարզաբանում N 3 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 13 փետրվար 2013 թվական)

Ձկնաբուծության արտադրանքի իրացման ժամանակ «Շահութահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 36-րդ հոդվածի և մինչև 2013 թվականի հունվարի 1-ը գործող «Եկամտահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 11-րդ, ինչպես նաև 2013 թվականի հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտած «Եկամտային հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածներով սահմանված արտոնության կիրառման վերաբերյալ

4.Պաշտոնական պարզաբանում N 4 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 20 փետրվար 2013 թվական)

2013 թվականի հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտած «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի կիրարկմամբ պայմանավորված զինծառայողների և նրանց հավասարեցված անձանց գրանցման հայտերի ներկայացման վերաբերյալ

5.Պաշտոնական պարզաբանում N 5 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 14 օգոստոս 2013 թվական)

«Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածի որոշ դրույթների կիրառության վերաբերյալ

6.Պաշտոնական պարզաբանում N 6 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 15 օգոստոս 2013 թվական)

ՀՀ կառավարության և ՉԺՀ կառավարության միջև ինաստանի կողմից այլ պետությունների հետ եկամուտների և գույքի կրկնակի հարկումը բացառելու մասին համաձայնագրերում շինարարական հրապարակի, մոտնաժային կամ հավաքման օբյեկտի առնչությամբ «մշտական հաստատություն» հասկացության կիրառման վերաբերյալ

7.Պաշտոնական պարզաբանում N 7 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 22 օգոստոս 2013 թվական)

ՀՀ կողմից այլ պետությունների հետ եկամուտների և գույքի կրկնակի հարկումը բացառելու և հարկումից խուսափելը կանխելու վերաբերյալ համաձայնագրի տարածքային ոլորտի կիրառման վերաբերյալ

8.Պաշտոնական պարզաբանում N 8 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 16 նոյեմբեր 2013 թվական)

Անհատ ձեռնարկատերերի կողմից իրականացվող անշարժ գույքի առքուվաճառքի կամ վարձակալության միջնորդային գործունեության համար արտոնագրային վճարի հաշվարկման վերաբերյալ

9.Պաշտոնական պարզաբանում N 9 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 12 դեկտեմբեր 2013 թվական)

2014 թվականի հունվարի 1-ից ծխախոտի արտադրանքի հարկման որոշ հարցերի վերաբերյալ

2012 թվական

1.Պաշտոնական պարզաբանում N 1 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 12 հունվար 2012 թվական)

Դրամական (փողային) շահումների արտարժույթով գովազդման եվ տրամադրման, խաղադրույքների (գրազների) արտարժույթով իրականացման վերաբերյալ

2.Պաշտոնական պարզաբանում N 2 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 12 հունվար 2012 թվական)

Ապահովագրական գործակալի գործունեության հետ կապված հարցերի վերաբերյալ

3.Պաշտոնական պարզաբանում N 3 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 12 հունվար 2012 թվական)

2011 թվականի հաշվետու տարվա համար ռեզիդենտի կողմից շահութահարկի հաշվարկի և 2012 թվականի եռամսյակային կանխավճարների հաշվարկման վերաբերյալ

4.Պաշտոնական պարզաբանում N 4 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 03 փետրվար 2012 թվական)

2011 թվականի ընթացքում հարկային մարմնից ձեռքբերված հարկային հաշիվների ձևերի օգտագործման վերաբերյալ

5.Պաշտոնական պարզաբանում N 5 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ  03 փետրվար 2012 թվական)

Քաղաքաշինության կամ այլ բնագավառում գործունեություն իրականացնելու լիցենզիա ունեցող հարկ վճարողների նկատմամբ «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի «բ» ենթակետի կիրառման մասին

6.Պաշտոնական պարզաբանում N 6 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 20 փետրվար 2012 թվական)

Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմինների, ինչպես նաև կրթության, մշակույթի և սոցիալական պաշտպանության ոլորտների պետական կազմակերպությունների սոցիալական փաթեթում ներառված ծառայություններից օգտվելու արդյունքում ֆիզիկական անձանց մոտ առաջացող եկամուտները եկամտահարկով չհարկելու հարցի վերաբերյալ

7.Պաշտոնական պարզաբանում N 7 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 20 փետրվար 2012 թվական)

Անշարժ գույքի գնահատման գործունեություն իրականացնող հարկ վճորողների նկատմամբ 2012թ. ԱԱՀ-ի շեմը կիրառելու մասին

8.Պաշտոնական պարզաբանում N 8 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 27 փետրվար 2012 թվական)

Դրամարկղային գործառնությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի որոշ դրույթների կիրառության վերաբերյալ

9.Պաշտոնական պարզաբանում N 9 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 11 փետրվար 2012 թվական)

 Բանկերի ակտիվներում հաշվառվող բանկային ոսկու և թանկարժեք մետաղների վերագնահատման արդյունքների մասին

10.Պաշտոնական պարզաբանում N 10 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 01 մարտ 2012 թվական)

Անհատ ձեռնարկատերերի կողմից արտոնագրային վճարներով հարկվող գործունեության տեսակներ իրականացնելու համար վճարված արտոնագրային վճարների և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների գումարների հաշվառման որոշ հարցերի վերաբերյալ

11Պաշտոնական պարզաբանում N 11 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 01 մարտ 2012 թվական)

Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրվող և իրացվող՝ շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքների համար բնապահպանական վճարի հաշվարկման որոշ հարցերի վերաբերյալ

12.Պաշտոնական պարզաբանում N 12 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 01 մարտ 2012 թվական)

«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածի 5-րդ կետի կիրառության վերաբերյալ

13.Պաշտոնական պարզաբանում N 13 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 20 մարտ 2012 թվական)

Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածի 12-րդ կետի կիրառության վերաբերյալ

14.Պաշտոնական պարզաբանում N 14 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 06 ապրիլ 2012 թվական)

Արտոնագրային վճար վճարողների կողմից 2012թ. ապրիլի 1-ից հսկիչ-դրամարկղային մեքենայով իրականացված դրամական հաշվարկների հանրագումարի վերաբերյալ տեղեկություններ ներկայացնելու մասին

15.Պաշտոնական պարզաբանում N 15 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 16 ապրիլ 2012 թվական)

«Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 30.2-րդ հոդվածի կիրառման մի քանի հարցերի վերաբերյալ

16.Պաշտոնական պարզաբանում N 16 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 11 մայիս 2012 թվական)

«Պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 6-րդ հոդվածի 3-րդ կետի կիրարկման վերաբերյալ

17.Պաշտոնական պարզաբանում N 17 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 14 մայիս 2012 թվական)

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարության միջև համագործակցության վերաբերյալ մարդասիրական և տեխնիկական տնտեսական օգնության վերահսկումը հեշտացնելու մասին» համաձայնագրի շրջանակներում եկամտահարկի և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների հաշվարկման և վճարման հարցերի վերաբերյալ

18.Պաշտոնական պարզաբանում N 18 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 21 հունիս 2012 թվական)

«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 24.1-րդ հոդվածում և «Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքի 40.1-րդ հոդվածում նշված գործարքներից առաջացած դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի անհուսալի ճանաչման և դուրս գրման կարգի վերաբերյալ

19.Պաշտոնական պարզաբանում N 20 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 10 հուլիս 2012 թվական)

Սահմանված կարգով պետության կամ լիազորված մարմնի կողմից հաստատված սակագների կիրառության հետ կապված` պետական բյուջեից տրվող սուբսիդիաների մասով շահութահարկի հաշվարկման առանձնահատկության վերաբերյալ

20.Պաշտոնական պարզաբանում N 21 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 31 հուլիս 2012 թվական)

«Պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի (ՀՕ-152-Ն) համաձայն «Պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 4-րդ պարբերությունը ուժը կորցրած ճանաչելու վերաբերյալ

21.Պաշտոնական պարզաբանում N 22 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 14 օգոստոս 2012 թվական)

«Արտոնագրային վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 2012 թվականի հուլիսի 1-ից կիրառման որոշ հարցերի վերաբերյալ

22.Պաշտոնական պարզաբանում N 23 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 14 օգոստոս 2012 թվական)

Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության որոշումներով ընտրված կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներդրումային ծրագրերի շրջանակներում ներմուծված ապրանքների մասով ավելացված արժեքի հարկի վճարման ժամկետի հետաձգման վերաբերյալ

23.Պաշտոնական պարզաբանում N 24 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 12 սեպտեմբեր 2012 թվական)

SMS հաղորդագրությունների միջոցով վիճակախաղի կազմակերպման դեպքերում կազմակերպչին բջջային կապի օպերատորների կողմից մատուցվող ծառայությունների ավելացված արժեքի հարկով հարկվող շրջանառության որոշման կարգի վերաբերյալ

24.Պաշտոնական պարզաբանում N 25 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 14 սեպտեմբեր 2012 թվական)

«Արտոնագրային վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կիրառման որոշ հարցերի վերաբերյալ

25.Պաշտոնական պարզաբանում N 26 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 19 սեպտեմբեր 2012 թվական)

Սնանկ ճանաչված իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց կողմից պարտատերերին պատճառված վնասի հաշվարկման որոշ հարցերի վերաբերյալ

26.Պաշտոնական պարզաբանում N 27 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 01 նոյեմբեր 2012 թվական)

2013 թվականի հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտնող «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի կիրարկմամբ պայմանավորված ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների գումարների հարկման վերաբերյալ

27.Պաշտոնական պարզաբանում N 28 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 07 նոյեմբեր 2012 թվական)

Հարկային գործակալների, գործատուների կողմից հարկային մարմին ներկայացված եկամտահարկի, շահութահարկի հաշվարկների և սոցիալական վճարների հաշվետվության լրացման և «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 27-րդ հոդվածով և «Պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 6-րդ մասով սահմանված տուգանքների կիրառման վերաբերյալ

28.Պաշտոնական պարզաբանում N 29 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 22 նոյեմբեր 2012 թվական)

Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների հաշվարկման որոշ հարցերի վերաբերյալ

29.Պաշտոնական պարզաբանում N 30 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 21 դեկտեմբեր 2012 թվական)

Շենքերի, շինությունների (այդ թվում՝ անավարտ, կիսակառույց), բնակելի կամ այլ տարածքների օտարման դեպքում «Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքի 43-րդ հոդվածի «դ» կետի կիրառման վերաբերյալ


2011 թվական

1.Պաշտոնական պարզաբանում N 1 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 10 հունվար 2011 թվական)

Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 64-րդ հոդվածի 13-րդ մասով սահմանված հարկվող շահույթի նվազեցման արտոնությունների կիրառման վերաբերյալ

2.Պաշտոնական պարզաբանում N 2 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 12 հունվար 2011 թվական)

Հայաստանի Հանրապետության կողմից այլ պետությունների հետ եկամուտների եւ գույքի կրկնակի հարկումը բացառելու մասին համաձայնագրերում ծառայությունների առնչությամբ «մշտական հաստատություն» հասկացության կիրառման վերաբերյալ

3. Պաշտոնական պարզաբանում N 3 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 14 հունվար 2011 թվական)

2011 թվականի 1-ին եռամսյակի համար ռեզիդենտների կողմից շահութահարկի կանխավճարի եւ նվազագույն շահութահարկի գումարների վճարման վերաբերյալ

4. Պաշտոնական պարզաբանում N 4 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 14 հունվար 2011 թվական)

2010 թվականի հաշվետու տարվա համար ռեզիդենտների կողմից շահութահարկի հաշվարկ­ների եւ ֆինանսական հաշվետվությունների, ոչ ռեզիդենտների կողմից տարեկան եկամուտ­ների մասին հայտարարագրերի, կամայական ձեւով հաշվետվությունների եւ ֆինանսական հաշվետ­վությունների ներկայացման վերաբերյալ

5. Պաշտոնական պարզաբանում N 5 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 31 հունվար 2011 թվական)

Հարկման նպատակով իրավաբանական անձանց եւ անհատ ձեռնարկատերերին փոխկա­պակցված համարվելու հարցերի վերաբերյալ

6. Պաշտոնական պարզաբանում N 6 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 01 փետրվար 2011 թվական)

Կազմակերպության կողմից վարձակալված եւ աշխատողի ժամանակավոր օգտագործմանը հանձնված բնակարանի համար գործատուի կողմից վճարվող վարձակալական վճարների հարկման մի քանի հարցերի վերաբերյալ

7. Պաշտոնական պարզաբանում N 7 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 01 փետրվար 2011 թվական)

Կառավարման ապարատի պարգեւատրումների շահութահարկով հարկման որոշ հարցերի վերա­բերյալ

8. Պաշտոնական պարզաբանում N 8 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 01 փետրվար 2011 թվական)

Անհուսալի կրեդիտորական պարտքերի գծով հարկային հաշվառմանն առնչվող որոշ հարցերի

վերաբերյալ

9. Պաշտոնական պարզաբանում N 9 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 11 փետրվար 2011 թվական)

Բենզինի մեծածախ իրացման դեպքերում հարկերի հաշվարկման եւ հարկային հաշիվների դուրսգրման կարգի վերաբերյալ

10. Պաշտոնական պարզաբանում N 10 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 25 փետրվար 2011 թվական)

Գործատուի կողմից կատարված «հատուկ սննդի» ծախսերի հետ կապված շահութահարկի եւ եկամտահարկի հաշվարկման առանձնահատկությունների վերաբերյալ

11. Պաշտոնական պարզաբանում N 11 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 02 մարտ 2011 թվական)

Հարկային մարմին ներկայացվող ճշտված (ճշգրտված) հաշվարկների (հայտարարագրերի, հաշվետ­վությունների) վերաբերյալ

12. Պաշտոնական պարզաբանում N 12 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 16 մարտ 2011 թվական)

Ավտոտրանսպորտային միջոցների գազալցման (գազալիցքավորման) գործունեության հաստա­­­տագրված վճարի նվազագույն ամսական չափի կիրառման վերաբերյալ

13. Պաշտոնական պարզաբանում N 13 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 16 մարտ 2011 թվական)

Էլեկտրոնային եւ (կամ) թղթային եղանակով հարկային հաշիվներ դուրս գրելու դեպքերում ձեռնարկատիրական գործունեության առարկաների գրանցման կարգի վերաբերյալ

14. Պաշտոնական պարզաբանում N 14 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 16 մարտ 2011 թվական)

Գործատուների կողմից վճարված եւ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից փոխհատուցվող ժամանակավոր անաշխատունակության եւ թաղման նպաստների հարկային հաշվառման վերաբերյալ

15. Պաշտոնական պարզաբանում N 15 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 16 մարտ 2011 թվական)

Վարձակալված եւ աշխատողին անհատույց ժամանակավոր օգտագործմանը հանձնված բնակարանի համար գործատուի կողմից վճարվող վարձակալական վճարների հարկման առանձնահատկությունների վերաբերյալ

16. Պաշտոնական պարզաբանում N 16 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 23 մարտ 2011 թվական)

Խնամատար ծնողներին երեխայի խնամքի եւ դաստիարակության համար տրվող վարձատրության հարկման կարգի վերաբերյալ

17. Պաշտոնական պարզաբանում N 18 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 14 ապրիլ 2011 թվական)

2011 թվականի հունվարից գործող` հարկային հաշիվների դուրսգրման կարգի կիրառման հետ կապված որոշ հարցերի վերաբերյալ

18. Պաշտոնական պարզաբանում N 19 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 19 ապրիլ 2011 թվական)

Տվյալ աշխատանքային տարում տրամադրված ամենամյա արձակուրդից հետո` մինչեւ աշխա­տան­քային տարվա ավարտը աշխատանքային պայմանագրի լուծման դեպքում արձա­կուրդի համար աշխատողին ավելի վճարված միջին աշխատավարձի վերահաշվարկման արդյունքում եկամտահարկի եւ պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների վերա­հաշվարկման վերաբերյալ

19. Պաշտոնական պարզաբանում N 20 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 29 ապրիլ 2011 թվական)

Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքի 38-րդ հոդվածով սահմանված ԱՏԳԱԱ 8702 և 8703 ծածկագրերին դասվող ապրանքների «Ժամանակավոր ներմուծում» մաքսային ռեժիմի կիրառման վերաբերյալ

20. Պաշտոնական պարզաբանում N 21 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 17 մայիսի 2011 թվական)

Աշխատանքային վեճի շրջանակներում օրինական ուժի մեջ մտած դատարանի վճիռներով վարձու աշխատողներին վճարվող գումարների հարկման վերաբերյալ

21. Պաշտոնական պարզաբանում N 22 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 17 մայիսի 2011 թվական)

Բանկերում բացված առարկայազուրկ մետաղական հաշիվներից եկամուտների ճանաչման և այդ եկամուտների հարկման վերաբերյալ

22. Պաշտոնական պարզաբանում N 23 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 17 մայիս 2011 թվական)

Շահութահարկով հարկման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս գործուղման ծախսերի համար սահմանված չափերի կիրառման վերաբերյալ

23. Պաշտոնական պարզաբանում N 24 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 20 մայիս 2011 թվական)

Անշարժ գույքի հետ կապված իրավունքները գրանցված չլինելու պայմաններում այդ գույքի հետ կապված գործարքների մասով ավելացված արժեքի հարկի եւ շահութահարկի գծով հաշվարկների կատարման կարգի վերաբերյալ

24. Պաշտոնական պարզաբանում N 25 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 01 հունիս 2011 թվական)

«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 6.1-րդ հոդվածի 2-րդ և 4-րդ մասերի կիրառման առանձին հարցերի մասին

 25. Պաշտոնական պարզաբանում (ՀՀ ԷԲՊՆ 16 փետրվար 2011 թվական)

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 42-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ ենթակետում ամրագրված դրույթի վերաբերյալ

26. Պաշտոնական պարզաբանում N 26 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 01 հունիս 2011 թվական)

«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի «բ» ենթակետի կիրառման վերաբերյալ

27. Պաշտոնական պարզաբանում N 27 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 03 հունիս 2011 թվական)

«Մինչեւ 180 օրվա ընթացքում «ներմուծում ազատ շրջանառության համար» մաքսային ռեժիմով ներմուծված ապրանքների Հայաստանի Հանրապետության տարածքից արտահանման դեպքերում ավելացված արժեքի հարկի գումարների վերադարձման եւ ավելացված արժեքի հարկի հաշվարկների կատարման կարգի վերաբերյալ

28. Պաշտոնական պարզաբանում N 28 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 07 հունիս 2011 թվական)

Պետական տուրքի վճարման որոշ հարցերի վերաբերյալ

29. Պաշտոնական պարզաբանում N 29 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 07 հունիս 2011 թվական)

Բանկերի եւ վարկային կազմակերպությունների կողմից վարկերի տրամադրման գործարքերի (գործառնությունների) նկատմամբ ավելացված արժեքի հարկի կիրառման հարցերի վերաբերյալ

30. Պաշտոնական պարզաբանում N 30 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 13 հունիս 2011 թվական)

Գործունեության դադարեցման դեպքում ռեզիդենտների կողմից շահութահարկի եռամսյակային գումարների վճարման վերաբերյալ

31. Պաշտոնական պարզաբանում N 31 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 22 հունիս 2011 թվական)

Բանկերի կողմից ոչ ռեզիդենտ կազմակերպություններին Հայաստանի Հանրապետության պետական (գանձապետական) պարտատոմսերի դիմաց վճարված եկամուտների (տոկոսների) հարկման վերաբերյալ

32. Պաշտոնական պարզաբանում N 32 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 22 հունիս 2011 թվական)

Գույքի վարձակալության պայմանագրի շրջանակներում ստացվող եկամուտների հարկման մի քանի հարցերի վերաբերյալ

33. Պաշտոնական պարզաբանում N 33 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 01 հուլիս 2011 թվական)

Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրվող եւ իրացվող՝ շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքների համար բնապահպանական վճարի հաշվարկման կարգի վերաբերյալ

34. Պաշտոնական պարզաբանում N 34 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 08 հուլիս 2011 թվական)

Վերադարձվող տարայի հետ կապված գործարքների շահութահարկով հարկման մի քանի հարցերի վերաբերյալ«Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի 1-ին մասին կիրառման վերաբերյալ

35. Պաշտոնական պարզաբանում N 35 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 16 օգոստոս 2011 թվական)

«Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի «ե» կետի կիրառման վերաբերյալ

36. Պաշտոնական պարզաբանում N 36 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 16 օգոստոս 2011 թվական)

«Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի 1-ին մասի կիրառման վերաբերյալ

37. Պաշտոնական պարզաբանում N 37 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 24 օգոստոս 2011 թվական)

Հաստատագրված վճար վճարող անհատ ձեռնարկատերերի կողմից պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների հաշվարկման օբյեկտը հաշվարկելիս համախառն եկամտի որոշման եւ վճարված հաստատագրված վճարները համախառն եկամտից նվազեցնելու վերաբերյալ

38. Պաշտոնական պարզաբանում N 38 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 20 սեպտեմբեր 2011 թվական)

«Եկամտահարկի մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի «իա» կետով սահմանված դրույթի կիրառման վերաբերյալ

39. Պաշտոնական պարզաբանում N 39 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 20 սեպտեմբեր 2011 թվական)

Եկամտի վճարման աղբյուրի մոտ հարկային գործակալների կողմից շահութահարկի (եկամտահարկի) հաշվարկման մի քանի հարցերի վերաբերյալ

40. Պաշտոնական պարզաբանում N 40 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 22 սեպտեմբեր 2011 թվական)

Ներդրված ավանդի կամ բանկային հաշվի մնացորդի նկատմամբ հաշվեգրվող տոկոսների մասով ավելացված արժեքի հարկի կիրառման վերաբերյալ

41. Պաշտոնական պարզաբանում N 41 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 22 սեպտեմբեր 2011 թվական)

«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի կիրառման որոշ հարցերի մասին

42. Պաշտոնական պարզաբանում N 42 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 14 հոկտեմբեր 2011 թվական)

Կանոնադրական կապիտալի ձեւավորման, ավելացման եւ նվազեցման հետ կապված հարկման մի քանի հարցերի վերաբերյալ

43. Պաշտոնական պարզաբանում N 43 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 07 նոյեմբեր 2011 թվական)

Ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող փաստաբանի կողմից վճարվող անդամավճարները եկամտահարկով հարկման նպատակով համախառն եկամտից նվազեցնելու վերաբերյալ

44. Պաշտոնական պարզաբանում N 44 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 17 նոյեմբեր 2011 թվական)

2011 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ ծառայությունների մատուցման գործող կոնցեսիոն համաձայնությունները կոնցեսիոների (օպերատորի) և կոնցեդենտի (շնորհատուի) կողմից Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած չափանիշների համաձայն, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազոր մարմնի կողմից որպես կոնցեսիայի պայմանագրեր որակելու ժամկետների վերաբերյալ

45. Պաշտոնական պարզաբանում N 45 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 17 նոյեմբեր 2011 թվական)

Անչափահաս անձանց հարկային մարմիններում հաշվառման կանգնելու և հարկային պարտավորությունների կատարման հետ կապված մի քանի հարցերի վերաբերյալ

46. Պաշտոնական պարզաբանում N 46 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 16 դեկտեմբեր 2011 թվական)

«Կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի համար հարկային և այլ պարտադիր վճարների գծով արտոնություններ սահմանելու մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված արտոնությունների կիրառման հետ կապված որոշ հարցերի վերաբերյալ


47. Պաշտոնական պարզաբանում N 47 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 29 դեկտեմբեր 2011 թվական)


2010 թվական


1. Պաշտոնական պարզաբանում N 1 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 13 հունվար 2010 թվական)

Նոտարների եկամտահարկի հաշվարկման եւ վճարման առանձնահատկությունների վերաբերյալ

2. Պաշտոնական պարզաբանում N 2 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 16 փետրվար 2010 թվական)

Կազմակերպություններում ուսումնական պրակտիկայի ժամանակահատվածում բարձրա­­գույն ուսումնական հաստատությունների ուսանողների համար եւ նրանց կողմից պար­­տադիր սոցիա­լական վճարներ կատարելու վերաբերյալ

3. Պաշտոնական պարզաբանում N 3 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 11 մարտ 2010 թվական)

ՀՀ-ում առանձնացված ստորաբաժանում(մասնաճյուղ, ներկայացուցչություն) ունեցող ոչ ռեզիդենտի կողմից անուղղակի եղանակներով հարկվող շահույթի հաշվարկման ժամանակ հարկային մար­մին ներկայացվող տարեկան եկամուտների մասին հայտարարագրի լրացման վերաբերյալ

4. Պաշտոնական պարզաբանում N 4 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 22 մարտ 2010 թվական)

Շահութահարկով հարկման նպատակով արտարժույթով արժութային գործարքները հաշվա­ռելու վերաբերյալ

5. Պաշտոնական պարզաբանում N 5 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 10 ապրիլ 2010 թվական)

Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկերությունների եւ ներդրու­մային ընկերությունների կողմից հարկային մարմիններ ներկայացվող հաշվա­պահա­կան հաշվեկշռի ու ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունների ձեւերի վերա­բերյալ

6. Պաշտոնական պարզաբանում N 6 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 11 մայիս 2010 թվական)

Ավելացված արժեքի հարկի շեմի կիրառման որոշ հարցերի վերաբերյալ

7. Պաշտոնական պարզաբանում N 7 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 14 հուլիս 2010 թվական)

Որոշակի թողունակությամբ կապուղիների կազմակերպման ծառայությունների ավելացված արժեքի հարկով հարկման վերաբերյալ

8. Պաշտոնական պարզաբանում N 8 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 29 օգոստոս 2010 թվական)

«Ակցիզային պահեստ» մաքսային ռեժիմի կիրառման դեպքում օրենքով նախատեսված փաստաթղթերի դուրսգրման կարգի վերաբերյալ

9. Պաշտոնական պարզաբանում N 9 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 04 հոկտեմբեր 2010 թվական)

«Ակցիզային հարկի մասին» ՀՀ օրենքում կիրառվող` արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ դասակարգչի ծածկագրերին ապրանքները դասելու կագի վերաբերյալ

10. Պաշտոնական պարզաբանում N 10 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 04 հոկտեմբեր 2010 թվական)

Ձեռնարկատիրական գործունեության առարկաների գրանցման կարգի վերաբերյալ

11. Պաշտոնական պարզաբանում N 11 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 05 հոկտեմբեր 2010 թվական)

«Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքի 47-րդ հոդվածի կիրառման որոշ հարցերի վերաբերյալ

12. Պաշտոնական պարզաբանում N 12 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 05 հոկտեմբեր 2010 թվական)

«Պարզեցված հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի 2-րդ կետով նախատեսվող սահմա­նա­չափի վերաբերյալ ոչ ճիշտ տեղեկություններ ներառելու դեպքում տուգանքի կիրառման վերա­բերյալ

13. Պաշտոնական պարզաբանում N 13 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 05 հոկտեմբեր 2010 թվական)

«Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքի 38-րդ հոդվածի կիրառման վերաբերյալ

14. Պաշտոնական պարզաբանում N 15 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 28 հոկտեմբեր 2010 թվական)

Գործունեության դադարեցման դեպքում ռեզիդենտների կողմից շահութահարկի կանխավ­ճար­ների կատարման վերաբերյալ

15. Պաշտոնական պարզաբանում N 16 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 29 հոկտեմբեր 2010 թվական)

«Հաստատագրված վճարների մասին» ՀՀ օրենքի 42-րդ հոդվածի կիրառման վերաբերյալ

16. Պաշտոնական պարզաբանում N 17 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 29 հոկտեմբեր 2010 թվական)

«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի 4-րդ կետով սահմանված պար­տավորությունը կրած համարվելու եւ այդ գումարի հաշվանցման կարգի վերաբերյալ

17. Պաշտոնական պարզաբանում N 18 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 02 նոյեմբերի 2010 թվական)

«Հաստատագրված վճարների մասին» ՀՀ օրենքի 59.7-րդ հոդվածի կիրառման վերաբերյալ

(ավտոտրանսպորտային միջոցների գազալիցքավորման կայանների վերաբերյալ)

18. Պաշտոնական պարզաբանում N 19 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 05 նոյեմբերի 2010 թվական)

Հարկային գործակալի կողմից հարկային տեսչության մարմնին ոչ ռեզիդենտներին վճարված եկամուտների, պահված եւ բյուջե վճարված շահութահարկի գումարների մասին ամփոփ հաշվարկի ներկայացման վերաբերյալ

19. Պաշտոնական պարզաբանում N 21 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 10 նոյեմբերի 2010 թվական)

Ոչ առևտրային կազմա­կեր­պութ­յունների կողմից կանոնադրական գործունեության շրջանակ­ներում ֆիզիկական անձանց անհատույց տրված գումարներից եկամտահարկի հաշվարկման որոշ հարցերի վերաբերյալ

20. Պաշտոնական պարզաբանում N 22 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 17 նոյեմբերի 2010 թվական)

«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի «բ» ենթակետի կիրառման վերաբերյալ (ԱԱՀ վճարող համարվելու համար լիցենզավորման համար սահմանված պետա­կան տուրքի գումարը 100 հազար դրամ եւ ավելի կազմելու վերաբերյալ)

21. Պաշտոնական պարզաբանում N 23 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 06 դեկտեմբեր 2010 թվական)

«Հաստատագրված վճարների մասին» ՀՀ օրենքի 39-րդ հոդվածի 4-րդ կետի եւ 97-րդ հոդվածի կիրառման վերաբերյալ (մինչև 17-ը ներառյալ նստատեղ ունեցող միկրոավտոբուսներով կանոնավոր ուղևորափոխադրումների մասով խախտումների դեպքում վճարի հաշվարկման կարգի վերաբերյալ)

22. Պաշտոնական պարզաբանում N 25 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 08 դեկտեմբեր 2010 թվական)

«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ պարբերության կիրառման վերաբերյալ

23. Պաշտոնական պարզաբանում N 27 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 15 դեկտեմբեր 2010 թվական)

«Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 28-րդ եւ ««Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածներով սահմանված տուգանքների գումարները մինչեւ օրենքով սահ­ման­ված ժամկետների վերջին օրը ներառյալ վճարելու դեպքերում գումարների կրկնապատկ­ման վերաբերյալ

24. Պաշտոնական պարզաբանում N 28 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 16 դեկտեմբեր 2010 թվական)

Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտա­գործումից բխող պատասխանատվության պարտա­դիր ապահովագրության հետ կապված հարկման մի քանի հարցերի վերաբերյալ

25. Պաշտոնական պարզաբանում N 29 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 16 դեկտեմբեր 2010 թվական)

Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից կազմակերպությունների ստացած սուբսիդիաներից շահութահարկի հաշվարկման որոշ հարցերի վերաբերյալ

26. Պաշտոնական պարզաբանում N 30 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 16 դեկտեմբեր 2010 թվական)

Շահութահարկով հարկման նպատակով լուծարվող հիմնական միջոցների չամորտիզացված արժեքի հաշվառման վերաբերյալ

27. Պաշտոնական պարզաբանում N 31 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 22 դեկտեմբեր 2010 թվական)

2011 թվականի հունվարի 1-ից բենզինի Եվ (կամ) դիզելային վառելիքի արտադրանքի հարկ­ման որոշ հարցերի վերաբերյալ

28. Պաշտոնական պարզաբանում N 32 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 23 դեկտեմբեր 2010 թվական)

Պետական տուրքի վճարման որոշ հարցերի վերաբերյալ


2009 թվական


1. Պաշտոնական պարզաբանում N 1 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 26 հունվար 2009 թվական)

ՀՀ մաքսային սահմանով տեղափոխվող փաստաթղթերի վերաբերյալ

2. Պաշտոնական պարզաբանում N 2 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 3 մարտ 2009 թվական)

2009 թվականից ավելացված արժեքի հարկի կիրառման որոշ հարցերի վերաբերյալ

3. Պաշտոնական պարզաբանում N 3 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 1 ապրիլ 2009 թվական)

2009 թվականի ընթացքում «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի կիրառման որոշ հարցերի վերաբերյալ

4. Պաշտոնական պարզաբանում N 4 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 7 մայիս 2009 թվական)

Առանձին հարկ վճարողների 2008-2009 թվականների շահութահարկի եւ եկամտահարկի նվա­զա­գույն եւ առավելագույն գումարների հաշվարկման վերաբերյալ

5. Պաշտոնական պարզաբանում N 5 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 7 սեպտեմբեր 2009 թվական)

«Արժութային կարգավորման եւ արժութային վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքի որոշ դրույթների խախտման համար վարչական պատասխանատվության կիրառման մի քանի հար­ցերի վերաբերյալ

6. Պաշտոնական պարզաբանում N 6 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 10 սեպտեմբեր 2009 թվական)

«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի կիրառման որոշ հարցերի վերաբերյալ

7. Պաշտոնական պարզաբանում N 7 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 15 սեպտեմբեր 2009 թվական)

«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 61-րդ հոդվածի կիրառման որոշ հարցերի վերաբերյալ

8. Պաշտոնական պարզաբանում N 8 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 28 հոկտեմբեր 2009 թվական)

Ավելացված արժեքի հարկ վճարող չհամարվող անձանց կողմից «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 2-րդ մասի կիրառման հարցի վերաբերյալ

9. Պաշտոնական պարզաբանում N 9 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 14 դեկտեմբեր 2009 թվական)

Առանձին հարկ վճարողների 2009 թվականի շահութահարկի եւ եկամտահարկի տարեկան հաշվարկների լրացման վերաբերյալ

10. Պաշտոնական պարզաբանում N 10 (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 17 դեկտեմբեր 2009 թվական)

Ավելացված արժեքի հարկի գումարները օրենքով սահմանված դեպքերում արտադրության եւ շրջանառության ծախսերին վերագրելու կարգի վերաբերյալ

11. Համատեղ պաշտոնական պարզաբանում (ՀՀ ֆինանսների նախարարության 10 օգոստոս 2009 թվականի N 733-Ա եւ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 20 օգոստոս 2009 թվականի N 2325-Ա հրամաններ)

Պետության կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերի շրջանակներում տրամադրվող ֆինանսական աջակցության նպատակային գումարների հարկային հաշվառման վերաբերյալՀԱՐԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՆԵՐԻ, ԳՈՐԾԱՏՈՒՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԵԿԱՄՏԱՀԱՐԿԻ, ՇԱՀՈՒԹԱՀԱՐԿԻ ՀԱՇՎԱՐԿՆԵՐԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԵՎ «ՀԱՐԿԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 27-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՈՎ ԵՎ «ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 6-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 6-ՐԴ ՄԱՍՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏՈՒԳԱՆՔՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

Հարցում

Տարածել

Նորություններ

ԵՏՄ համաձայնագրեր 28 MARCH 2015, 00.00 Administrator News
ԵՏՄ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐ Պայմանագիր մաքսային միության մաքսային օրենսգրքի մասին Արձանագրություն մաքսային միության սակագնային ...

ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից առաջին ընթերցմամբ ընդունված «Շրջանառության հարկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ ...

ԵՏՄ-ին անդամակցության հետ կապված՝ գանձապետարանում բացված՝ գանձապետական նոր հաշվեհամարների ցանկ N Հաշիվ Հաշվեհամարի ...

ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից շրջանառության մեջ է դրվել ԵՏՄ-ին անդամակցության հետ կապված հարկային նոր փաթեթը 1. «Մաքսային ...