Նորություններ / Գանձապետական նոր հաշվեհամարների ցանկ

ԵՏՄ-ին անդամակցության հետ կապված՝ գանձապետարանում բացված՝ գանձապետական նոր հաշվեհամարների ցանկ

N

Հաշիվ

Հաշվեհամարի անվանումը

1

900005000345

ԵՏՄ անդամ պետություններից ներմուծվող ապրանքների համար ՀՀ հարկային մարմինների կողմից գանձվող ԱԱՀ (կազմակերպություններ)

2

900005000352

ԵՏՄ անդամ պետություններից ներմուծվող ապրանքների համար ՀՀ հարկային մարմինների կողմից գանձվող ԱԱՀ (ֆիզիկական անձ)

3

900005000360

ՀՀ հարկային մարմինների կողմից գանձվող ակցիզային հարկ ներմուծվող այլ ակցիզային ապրանքների համար

4

900005000378

ՀՀ հարկային մարմինների կողմից գանձվող ակցիզային հարկ ներմուծվող գարեջրի համար

5

900005000386

ՀՀ հարկային մարմինների կողմից գանձվող ակցիզային հարկ ներմուծվող բենզինի համար

6

900005000394

ՀՀ հարկային մարմինների կողմից գանձվող ակցիզային հարկ ներմուծվող դիզվառելիքի համար

7

900005000402

ՀՀ հարկային մարմինների կողմից գանձվող ակցիզային հարկ ներմուծվող ծխախոտի արդյունաբերական փոխարինիչների համար

8

900005000410

ՀՀ հարկային մարմինների կողմից գանձվող ակցիզային հարկ ներմուծվող հում նավթի և նավթամթերքների համար

9

900005000428

ՀՀ հարկային մարմինների կողմից գանձվող ակցիզային հարկ ներմուծվող նավթային գազերի և գազանման այլ ածխաջրածինների (բացառությամբ բնական գազի) համար

10

900005000436

ՀՀ հարկային մարմինների կողմից գանձվող ակցիզային հարկ ներմուծվող փրփրուն գինիների, գինենյութի համար

11

900005000444

ՀՀ հարկային մարմինների կողմից գանձվող ակցիզային հարկ ներմուծվող վերմուտի և խաղողի այլ գինիների համար, որոնք պարունակում են բուսական և արոմատիկ էքստրատներ

12

900005000451

ՀՀ հարկային մարմինների կողմից գանձվող ակցիզային հարկ ներմուծվող խմորման ենթարկվող այլ ըմպելիքների (խնձորի սիդր,պերրու (տանձի սիդր), մեղրաըմպելիք) համար

13

900005000469

ՀՀ հարկային մարմինների կողմից գանձվող ակցիզային հարկ ներմուծվող էթիլային սպիրտի համար

14

900005000477

ՀՀ հարկային մարմինների կողմից գանձվող ակցիզային հարկ ներմուծվող սպիրտային խմիչքների համար

15

900005000485

ՀՀ հարկային մարմինների կողմից գանձվող ակցիզային հարկ ներմուծվող խաղողի գինու թորումից ստացված թրմերի,կոնյակի համար

16

900005000493

ՀՀ հարկային մարմինների կողմից գանձվող ակցիզային հարկ ներմուծվող լիկյորների,մրգօղիների համար

17

900005000501

ԵՏՄ անդամ պետություններից ներմուծվող՝ դրոշմավորման ենթակա այլ ակցիզային ապրանքներ

18

900005000519

ԵՏՄ անդամ պետություններից ներմուծվող՝ դրոշմավորման ենթակա խաղողի և այլ գինիներ

19

900005000527

ԵՏՄ անդամ պետություններից ներմուծվող՝ դրոշմավորման ենթակա փրփրուն գինիներ, գինենյութ

20

900005000535

ԵՏՄ անդամ պետություններից ներմուծվող՝ դրոշմավորման ենթակա վերմուտ և խաղողի այլ գինիներ, որոնք պարունակում են բուսական և արոմատիկ էքստրատներ

21

900005000543

ԵՏՄ անդամ պետություններից ներմուծվող՝ դրոշմավորման ենթակա խմորման ենթարկվող այլ ըմպելիքներ (խնձորի սիդր,պերրու (տանձի սիդր), մեղրաըմպելիք)

22

900005000550

ԵՏՄ անդամ պետություններից ներմուծվող՝ դրոշմավորման ենթակա էթիլային սպիրտ

23

900005000568

ԵՏՄ անդամ պետություններից ներմուծվող՝ դրոշմավորման ենթակա սպիրտային խմիչքներ

24

900005000576

ԵՏՄ անդամ պետություններից ներմուծվող՝ դրոշմավորման ենթակա խաղողի գինու թորումից ստացված թրմեր,կոնյակ

25

900005000584

ԵՏՄ անդամ պետություններից ներմուծվող՝ դրոշմավորման ենթակա օղի

26

900005000592

ԵՏՄ անդամ պետություններից ներմուծվող՝ դրոշմավորման ենթակա լիկյորներ,մրգօղիներ

27

900005000600

ԵՏՄ անդամ պետություններից ներմուծվող՝ դրոշմավորման ենթակա շամպայն


 

Հարցում

Տարածել

Նորություններ

Հարկային օրենսգիրք` «տարբերակներ շատ կան, բայց էլ հավ չկա»   Վերջին տարիներին հարկային օրենսդրությունում կատարվող ...

էլեկտրոնային համակարգի (e-invoicing) խնդիրների վերացման հարկային մարմնի խոստումները հարկ վճարողները լուրջ չեն ընդունում Արդեն ...

Հարկային օրենսգիրք՝ ծննդաբերությանը նպաստող, թե խոչընդոտող կամ ինչու՞ է ՀՀ կառավարությունը տարիներ շարունակ պակասեցնում ...

Հարկային օրենսգրքի նախագծի «Հարկային հսկողություն» բաժնի  վերաբերյալ Հոդված 356 Հոդվածի 1-ին մասում ներառել նաև այլ  ...

Հարկային օրենսգրքի նախագծի անուղղակի եղանակներով հարկային պարտավորությունների հաշվարկման կարգի վերաբերյալ Հոդված 377 ...