Օրենսդրություն / Համաձայնագրեր / ԵՏՄ համաձայնագրեր
Էլ.փոստ Տպել PDF

ԵՏՄ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐ

 1. Պայմանագիր մաքսային միության մաքսային օրենսգրքի մասին
 2. Արձանագրություն մաքսային միության սակագնային առանձնաշնորհումների միասնական համակարգի մասին
 3. Համաձայնագիր ապրանքների ծագման երկիրը որոշելու միասնական կանոնների մասին
 4. Համաձայնագիր մաքսային միության մաքսային սահմանով տեղափոխվող ապրանքների մաքսային արժեքը որոշելու մասին
 5. Համաձայնագիր զարգացող եւ առավել թույլ զարգացած երկրներից ապրանքների ծագումը որոշելու կանոնների մասին
 6. Համաձայնագիր մաքսային միության անդամ պետությունների մտավոր սեփականության օբյեկտների միասնական մաքսային ռեեստրի մասին
 7. Համաձայնագիր «մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգին համապատասխան փոխադրվող ապրանքների նկատմամբ սահմանված մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման ապահովում տրամադրելուն առնչվող որոշ հարցերի, այդ ապրանքների նկատմամբ սահմանված մաքսատուրքերի, հարկերի բռնագանձման առանձնահատկությունների եւ բռնագանձված գումարները փոխանցելու կարգի մասին
 8. Համաձայնագիր մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային մարմինների միջեւ փոխադարձ վարչական օգնության մասին
 9. Համաձայնագիր մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային մարմինների եւ մյուս պետական մարմինների միջեւ տեղեկատվության փոխանակմանը ներկայացվող պահանջների մասին
 10. Համաձայնագիր մաքսային միության մաքսային սահմանով տեղափոխվող ապրանքների եւ տրանսպորտային միջոցների մասին նախնական տեղեկություններ փոխանակելու եւ ներկայացնելու վերաբերյալ
 11. Համաձայնագիր մաքսատուրքերի վճարման ժամկետների փոփոխման հիմքերի, պայմանների եւ կարգի մասին
 12. Համաձայնագիր մաքսային միության մաքսային տարածքով երկաթուղային տրանսպորտով տեղափոխվող ապրանքների մաքսային տարանցման առանձնահատկությունների մասին
 13. Համաձայնագիր մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային մարմինների կողմից մաքսային հսկողության որոշակի ձեւերի կիրառումից ազատելու մասին
 14. Համաձայնագիր մաքսային միության մաքսային տարածքում ազատ (հատուկ, առանձնահատուկ) տնտեսական գոտիների եւ «ազատ մաքսային գոտի» մաքսային ընթացակարգի հետ կապված հարցերի վերաբերյալ
 15. Համաձայնագիր ազատ պահեստների եւ «ազատ պահեստ» մաքսային ընթացակարգի մասին
 16. Համաձայնագիր միջազգային փոստային առաքանիներով առաքվող ապրանքների մասով մաքսային գործառնությունների առանձնահատկությունների մասին
 17. Համաձայնագիր մաքսային միության մաքսային սահմանով ֆիզիկական անձանց կողմից անձնական օգտագործման ապրանքների տեղափոխման եւ դրանց բացթողման հետ կապված մաքսային գործառնություններ իրականացնելու կարգի մասին
 18. Համաձայնագիր ուղեւորների փոխադրում իրականացնող միջազգային փոխադրման տրանսպորտային միջոցները, ինչպես նաեւ բեռներ եւ (կամ) ուղեբեռ փոխադրող կցորդները, կիսակցորդները, կոնտեյներները եւ երկաթուղային շարժակազմը մաքսային միության մաքսային տարածքում ներքին փոխադրումներում օգտագործելու առանձնահատկությունների մասին
 19. Համաձայնագիր մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային մարմինների միջեւ քրեական գործերով եւ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործերով իրավական օգնության եւ փոխգործակցության մասին
 20. Համաձայնագիր Եւրասիական տնտեսական համայնքի շրջանակներում մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների ներկայացուցչությունների գործունեությանն առնչվող հարցերով մաքսային գործերում համագործակցության եւ փոխօգնության մասին
 21. Համաձայնագիր մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային մարմինների վերլուծական եւ հսկողական գործառույթներն իրականացնելու նպատակով տեղեկությունների փոխանակումը կազմակերպելու մասին
 22. Համաձայնագիր մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային միության անդամ չհանդիսացող՝ անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների հետ փոխադարձ առեւտրում տեխնիկական խոչընդոտների վերացման մասին
 23. Համաձայնագիր մաքսային միության մաքսային տարածքով թմրամիջոցների, հոգեներգործուն (հոգեմետ) նյութերի եւ դրանց պրեկուրսորների տեղափոխման կարգի մասին
 24. Պայմանագիր մաքսային միության եւ մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային օրենսդրության խախտումների համար քրեական եւ վարչական պատասխանատվության առանձնահատկությունների մասին
 25. Պայմանագիր մաքսային միության մաքսային սահմանով ֆիզիկական անձանց կողմից կանխիկ դրամական միջոցների եւ (կամ) դրամական գործիքների տեղափոխման կարգի մասին
 26. Պայմանագիր բազմակողմ առեւտրային համակարգի շրջանակներում մաքսային միության գործունեության մասին
 27. Պայմանագիր մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիայի մասին
 28. Պայմանագիր մաքսային միության մաքսային սահմանով կանխիկ դրամական միջոցների եւ (կամ) դրամական գործիքների տեղափոխման ժամանակ հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտների օրինականացմանը (լվացմանը) եւ ահաբեկչության ֆինանսավորմանը հակազդելու մասին
 29. Պայմանագիր Եւրասիական տնտեսական միության մասին
 30. Պայմանագիր ՀՀ՝ «Եւրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրին միանալու մասին 

Հարցում

Նորություններ

Հարկային օրենսգիրք` «տարբերակներ շատ կան, բայց էլ հավ չկա»   Վերջին տարիներին հարկային օրենսդրությունում կատարվող ...

էլեկտրոնային համակարգի (e-invoicing) խնդիրների վերացման հարկային մարմնի խոստումները հարկ վճարողները լուրջ չեն ընդունում Արդեն ...

Հարկային օրենսգիրք՝ ծննդաբերությանը նպաստող, թե խոչընդոտող կամ ինչու՞ է ՀՀ կառավարությունը տարիներ շարունակ պակասեցնում ...

Հարկային օրենսգրքի նախագծի «Հարկային հսկողություն» բաժնի  վերաբերյալ Հոդված 356 Հոդվածի 1-ին մասում ներառել նաև այլ  ...

Հարկային օրենսգրքի նախագծի անուղղակի եղանակներով հարկային պարտավորությունների հաշվարկման կարգի վերաբերյալ Հոդված 377 ...

Տարածել