Legislations / NORMATIVE ACTS / Կորստի նորմաներ
Email Print PDF
There are no translations available.

1. Էներգետիկայի բնագավառում հարկման նպատակով համախառն եկամտից նվազեցվող գույքի փաստացի կորստի (բնական կորստի)  որոշման կարգը,

ՀՀ էներգետիկայի նախարարի 1999 թվականի ապրիլի 14-ի N 1/1-126 հրաման

2. Քաղաքաշինության բնագավառում հարկման նպատակով համախառն եկամտից նվազեցվող գույքի փաստացի կորստի (բնական կորստի) նորմաները,

ՀՀ տարածքային կառավարման և քաղաքաշինության գործունեությունը համակարգող նախարարի 2000 թվականի օգոստոսի 10-ի N 36 հրաման

3. Հարկման նպատակով համախառն եկամտից նվազեցվող կոնյակի սպիրտների և կոնյակների գծով փաստացի կորստի (բնական կորստի) նորմաները,

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի 2002 թվականի հունվարի 31-ի N 29 հրաման

4. Հարկման նպատակով համախառն եկամտից նվազեցվող հացահատիկի, հացամթերքների, խոտաբույսերի սերմերի, հատիկախարի (ֆուրաժի) և այլ կերատեսակների տեղափոխման և պահպանման ժամանակ առաջացող փաստացի կորստի (բնական կորստի) չափերը,

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի 2002 թվականի օգոստոսի 19-ի N 228-Ն հրաման

5. Հարկման նպատակով համախառն եկամտից նվազեցվող մսի և մսամթերքի պահպանման ժամանակ առաջացող փաստացի կորստի (բնական կորստի) չափերը,

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի 2002 թվականի օգոստոսի 19-ի N 229-Ն հրաման

6. Հարկման նպատակով համախառն եկամտից նվազեցվող գարեջրաոչալկոհոլային արդյունաբերությունում առաջացող փաստացի կորստի (բնական կորստի) չափերը,

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի 2003 թվականի օգոստոսի 1-ի N 140-Ն հրաման

7. Հարկման նպատակով համախառն եկամտից նվազեցվող քիմիական արտադրանքի, հանքային պարարտանյութերի, փայտե-քիմիական ապրանքների, պղնձի և պղնձի խտանյութի տեղափոխման և պահպանման ժամանակ գոյացող փաստացի կորստի (բնական կորստի) չափերը.

ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարի 2003 թվականի մարտի 4-ի N 26-Ն հրաման

 

Poll

News

There are no translations available.Հարկային օրենսգիրք` «տարբերակներ շատ կան, բայց էլ հավ չկա»   Վերջին տարիներին հարկային օրենսդրությունում ...
Read More 349615 0

There are no translations available. էլեկտրոնային համակարգի (e-invoicing) խնդիրների վերացման հարկային մարմնի խոստումները հարկ վճարողները լուրջ ...
Read More 364440 0

There are no translations available. Հարկային օրենսգիրք՝ ծննդաբերությանը նպաստող, թե խոչընդոտող կամ ինչու՞ է ՀՀ կառավարությունը տարիներ ...
Read More 357988 0

There are no translations available.Հարկային օրենսգրքի նախագծի «Հարկային հսկողություն» բաժնի  վերաբերյալ Հոդված 356 Հոդվածի 1-ին մասում ...
Read More 356038 0

There are no translations available.Հարկային օրենսգրքի նախագծի անուղղակի եղանակներով հարկային պարտավորությունների հաշվարկման կարգի ...
Read More 357711 0

Share